Notice: Undefined variable: default_font in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 45
Welcome to Vietnamese Grace Alliance Church

 

Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị viếng thăm trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Việt Nam - Metro Detroit.

Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Việt Nam - Metro Detroit trực thuộc Giáo Hội Phước Âm Liên Hiệp (The Christian and Missionary Alliance) đã được thành lập trong ân điển của Ba Ngôi Đức Chúa Trời với sứ mệnh.

 

-Truyền bá Tin Lành cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

-Trang bị và khích lệ Tín Hữu trở nên chứng nhân cho Chúa Giê-su.

- Nỗ lực hoàn tất đại mạng lịnh của Chúa Giê-su!

 

Trân trọng kính mời quý vị Thân, Tín Hữu cùng đến tìm hiểu về món quà tình yêu của Thượng Đế ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su và cùng Hội Thánh chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa.

 

 

Mục Sư Quản Nhiệm

Mục Sư NC Chế Công Lâm

Office: (248) 644-9009

Email: mucsu@httl-detroit.org

Ngày Chúa Nhật (Sunday)
Trường Chúa Nhật
(Sunday School Class)
9:40 am - 10:30 am
Thờ Phượng (Worship)
10:45 am - 12:00 pm
Tập Hát (Choir Practice)
12:30 - 1:00 pm
Ngày Thứ Sáu (Friday)
Sinh Hoạt Thanh Niên
8:00 pm - 9:45 pm
Tại Hội Thánh
Ngày Thứ Bảy (Sat)
Học Kinh Thánh 
8:00 - 9:30 pm
Mổi 2 tuần 1 lần
Tại Hội Thánh